تمدید بیمه نامه بدنه
مشخصات بیمه نامه جاری
مشخصات بیمه گذار
/
/
/
/
مشخصات خودرو
جزئیات بیمه نامه

توجه

بیمه گذار محترم: بدینوسیله اعلام می گردد که بیمه نامه شما با شرایط بیمه نامه سال قبل قابل تمدید به صورت اینترنتی می باشد در صورت درخواست هر گونه تغییری بر روی آن به واحد صادر کننده مراجعه نمایید.

شرايط پرداخت بيمه نامه

بيمه گذار محترم ، قبل از مشخص نمودن شرايط پرداخت حق بيمه ، به نکات ذيل توجه نماييد. در صورتي که خودرو شما شامل حداقل يکي از اين موارد مي باشد، امکان تمديد اينترتي وجود ندارد و بدين منظور بايد به يکي از شعب يا نمايندگي هاي بيمه سامان مراجعه نماييد:

  • تغيير ارزش خودرو نسبت به شرايط قبلي مندرج در بيمه نامه

  • تغيير يا اضافه نمودن وسايل اضافي غيرفابريک

  • تغيير کاربري در استفاده از خودرو (مورد استفاده)

  • تغيير شماره موتور / شماره پلاک و ...

  • تاريخ انقضاء بيمه نامه فعلي گذشته است

ارزش خودرو
نوع پرداخت
انتخاب درصد موثر در خسارت پوشش نوسان قیمت

اطلاعات بیمه نامه تمدید شده
مشخصات بیمه گذار
/
/
/
/
مشخصات خودرو
جزئیات بیمه نامه
مبلغ بیمه نامه

* بيمه گذار محترم، بيمه نامه شما پس از تکميل مراحل پرداخت، صادر شده و طي 24 ساعت پس از صدور از طريق پست براي شما ارسال خواهد شد.